Have an account?

Thursday, March 21, 2013

Jalan dibawah jambatan keretapi telah siap dibina. Alhamdulillah, kini jalan telah boleh dilalui dengan lancar.  Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Peengurus Keretapi Tanah Melayu terutamanya kepada En Abd Aziz, Pengurus Projek Gemas. 

0 comments:

Post a Comment